دوره آموزشی درک و دریافت موسیقی معاصر

18 ژانویه,2015 سازخانه طهران | دوره آموزشی - دوره آموزشی سایر کلاس ها‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
کارن کیهانی
نوع دوره
فردی

روز و ساعت برگزاری

سه شنبه ها

دوره آموزشی سایر کلاس ها

- تدریس توسط کارن کیهانی – به صورت فردی توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.