دوره آموزشی موسیقی ایرانی , ساز ایرانی , سنتور

14 جولای,2014 آموزشگاه موسیقی سازخانه طهران | دوره آموزشی - دوره آموزشی موسیقی ایرانی , ساز ا‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
سینا جعفری‌کیا
نوع دوره
فردی

روز و ساعت برگزاری

چهارشنبه

دوره آموزشی موسیقی ایرانی , ساز ایرانی , سنتور

- تدریس توسط سینا جعفری‌کیا – به صورت فردی توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.