دوره آموزشی موسیقی کلاسیک , ساز کلاسیک , ویلن , سازهای زهی آرشه ای

9 می,2016 آموزشگاه موسیقی سازخانه طهران | دوره آموزشی - دوره آموزشی موسیقی کلاسیک , ساز ک‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
نوع دوره
فردی

روز و ساعت برگزاری

چهارشنبه‌ها

دوره آموزشی موسیقی کلاسیک , ساز کلاسیک , ویلن , سازهای زهی آرشه ای

- تدریس توسط سپیده معزز – به صورت فردی توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.