دوره آموزشی کمانچه , موسیقی ایرانی , ساز ایرانی

31 آگوست,2015 آموزشگاه موسیقی سازخانه طهران | دوره آموزشی - دوره آموزشی کمانچه , موسیقی ایران‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
نوع دوره
فردی

روز و ساعت برگزاری

شنبه

دوره آموزشی کمانچه , موسیقی ایرانی , ساز ایرانی

- تدریس توسط حسام اینانلو – به صورت فردی توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.