دوره آموزشی گیتار , موسیقی کلاسیک , ساز کلاسیک

1 جولای,2015 آموزشگاه موسیقی سازخانه طهران | دوره آموزشی - دوره آموزشی گیتار , موسیقی کلاسیک‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
سینا خلج
نوع دوره
فردی

روز و ساعت برگزاری

دوشنبه‌ها

دوره آموزشی گیتار , موسیقی کلاسیک , ساز کلاسیک

- تدریس توسط سینا خلج – به صورت فردی توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.