دوره آموزشی موسیقی پاپ , گیتار

18 ژانویه,2015 آموزشگاه موسیقی سازخانه طهران | دوره آموزشی - دوره آموزشی موسیقی پاپ , گیتار‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
حمیدرضا گودرزی
نوع دوره
فردی

روز و ساعت برگزاری

یکشنبه‌ها

دوره آموزشی موسیقی پاپ , گیتار

- تدریس توسط حمیدرضا گودرزی – به صورت فردی توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.