دوره آموزشی ساز ایرانی , موسیقی ایرانی

1 جولای,2015 آموزشگاه موسیقی سازخانه طهران | دوره آموزشی - دوره آموزشی ساز ایرانی , موسیقی ا‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
محمد امین اکبرپور
نوع دوره
فردی

دوره آموزشی ساز ایرانی , موسیقی ایرانی

- تدریس توسط محمد امین اکبرپور – به صورت فردی توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.