دوره آموزشی موسیقی کلاسیک , ساز کلاسیک , سازهای زهی آرشه ای , کنترباس

9 می,2016 آموزشگاه موسیقی سازخانه طهران | دوره آموزشی - دوره آموزشی موسیقی کلاسیک , ساز ک‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
پروانه انارکی
نوع دوره
فردی

روز و ساعت برگزاری

سه‌شنبه‌ها

دوره آموزشی موسیقی کلاسیک , ساز کلاسیک , سازهای زهی آرشه ای , کنترباس

- تدریس توسط پروانه انارکی – به صورت فردی توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.