کارگاه آموزشی درک و دریافت موسیقی معاصر

1 جولای,2015 آموزشگاه موسیقی سازخانه طهران | دوره آموزشی - کارگاه آموزشی (مستر کلاس)‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
کارن کیهانی
نوع دوره
گروهی

کارگاه آموزشی (مستر کلاس)

- تدریس توسط کارن کیهانی – به صورت گروهی توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.