سازخانه تهران برگزار کننده دوره های آموزشی تخصصی جهت تربیت نوازندگان حرفه‌ای سازهای جهانی و ایرانی به شرح زیر میباشد. لطفا جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر با سازخانه طهران تماس حاصل فرمائید.متاسفانه هیچ اطلاعاتی در این قسمت موجود نمیباشد.

اطلاعات مرتبط