دوره آموزشی آواز ایرانی , موسیقی ایرانی

30 آگوست,2015 آموزشگاه موسیقی سازخانه طهران | دوره آموزشی - دوره آموزشی آواز ایرانی , موسیقی‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
نوع دوره
فردی

روز و ساعت برگزاری

چهارشنبه

شرایط و توضیحات

کلاس آواز ایرانی ویژه بانوان

دوره آموزشی آواز ایرانی , موسیقی ایرانی

- تدریس توسط فیروزه رییس دانا – به صورت فردی توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.