دوره آموزشی دروس آهنگسازی , آهنگسازی , فرم , هارمونی , کنترپوان

9 می,2016 آموزشگاه موسیقی سازخانه طهران | دوره آموزشی - دوره آموزشی دروس آهنگسازی , آهنگس‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
کارن کیهانی
نوع دوره
فردی

روز و ساعت برگزاری

دوشنبه‌ها

سه‌شنبه‌ها

دوره آموزشی دروس آهنگسازی , آهنگسازی , فرم , هارمونی , کنترپوان

- تدریس توسط کارن کیهانی – به صورت فردی توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.