دوره آموزشی دروس آهنگسازی , فرم , هارمونی , کنترپوان

9 می,2016 آموزشگاه موسیقی سازخانه طهران | دوره آموزشی - دوره آموزشی دروس آهنگسازی , فرم ,‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
نوع دوره
فردی

روز و ساعت برگزاری

شنبه‌ها

دوره آموزشی دروس آهنگسازی , فرم , هارمونی , کنترپوان

- تدریس توسط مسعود هدایتی – به صورت فردی توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.