دوره آموزشی آهنگسازی موسیقی فیلم

14 آوریل,2014 سازخانه طهران | دوره آموزشی - دوره آموزشی آهنگسازی موسیقی فیلم‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
امین هنرمند
نوع دوره
گروهی (8 نفر)

روز و ساعت برگزاری

پنج شنبه  11:30-10

شرایط و توضیحات

پیش نیاز این دوره دروس پایه آهنگسازی می باشد.

دوره آموزشی آهنگسازی موسیقی فیلم

- تدریس توسط امین هنرمند – به صورت گروهی توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.