دوره آموزشی موسیقی کلاسیک , دروس تئوری

5 اکتبر,2014 آموزشگاه موسیقی سازخانه طهران | دوره آموزشی - دوره آموزشی موسیقی کلاسیک , دروس‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
نوع دوره
فردی

روز و ساعت برگزاری

شنبه‌ها

دوره آموزشی موسیقی کلاسیک , دروس تئوری

- تدریس توسط مسعود هدایتی – به صورت فردی توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.