دوره آموزشی موسیقی ایرانی , ساز ایرانی , تنبک , دف

9 می,2016 آموزشگاه موسیقی سازخانه طهران | دوره آموزشی - دوره آموزشی موسیقی ایرانی , ساز ا‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
محمدرضا رییسی
نوع دوره
فردی

روز و ساعت برگزاری

سه‌شنبه‌ها

دوره آموزشی موسیقی ایرانی , ساز ایرانی , تنبک , دف

- تدریس توسط محمدرضا رییسی – به صورت فردی توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.