دوره آموزشی موسیقی کلاسیک , آواز کلاسیک

9 می,2016 آموزشگاه موسیقی سازخانه طهران | دوره آموزشی - دوره آموزشی موسیقی کلاسیک , آواز‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
هادی قضات
سطح دوره
متوسط
نوع دوره
فردی

روز و ساعت برگزاری

شنبه‌ها

یکشنبه‌ها

پنجشنبه‌ها

جمعه‌ها

دوره آموزشی موسیقی کلاسیک , آواز کلاسیک

- تدریس توسط هادی قضات – به صورت فردی در سطح آموزشی متوسط توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.