دوره آموزشی موسیقی کلاسیک , دروس تئوری , سلفژ، ریتم خوانی، تربیت شنوایی

9 می,2016 آموزشگاه موسیقی سازخانه طهران | دوره آموزشی - دوره آموزشی موسیقی کلاسیک , دروس‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
نوع دوره
فردی

روز و ساعت برگزاری

شنبه‌ها

دوره آموزشی موسیقی کلاسیک , دروس تئوری , سلفژ، ریتم خوانی، تربیت شنوایی

- تدریس توسط مسعود هدایتی – به صورت فردی توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.