دوره آموزشی موسیقی کلاسیک , ساز کلاسیک , سازهای بادی , ترومپت

9 می,2016 آموزشگاه موسیقی سازخانه طهران | دوره آموزشی - دوره آموزشی موسیقی کلاسیک , ساز ک‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
علیرضا میرآقا
نوع دوره
فردی

روز و ساعت برگزاری

یکشنبه‌ها

دوره آموزشی موسیقی کلاسیک , ساز کلاسیک , سازهای بادی , ترومپت

- تدریس توسط علیرضا میرآقا – به صورت فردی توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.