دوره آموزشی موسیقی کلاسیک , ساز کلاسیک , پیانو

9 می,2016 آموزشگاه موسیقی سازخانه طهران | دوره آموزشی - دوره آموزشی موسیقی کلاسیک , ساز ک‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
مریم ناصری نسب
نوع دوره
فردی

دوره آموزشی موسیقی کلاسیک , ساز کلاسیک , پیانو

- تدریس توسط مریم ناصری نسب – به صورت فردی توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.