دوره آموزشی موسیقی کلاسیک , ساز کلاسیک , پیانو

9 می,2016 آموزشگاه موسیقی سازخانه طهران | دوره آموزشی - دوره آموزشی موسیقی کلاسیک , ساز ک‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
آرزو رضایی
نوع دوره
فردی

روز و ساعت برگزاری

پنجشنبه‌ها

دوره آموزشی موسیقی کلاسیک , ساز کلاسیک , پیانو

- تدریس توسط آرزو رضایی – به صورت فردی توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.