دوره آموزشی ویلن

15 آوریل,2014 سازخانه طهران | دوره آموزشی - دوره آموزشی موسیقی کلاسیک , ساز کلاسیک , سازهای‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
همایون رحیمیان
نوع دوره
فردی

روز و ساعت برگزاری

دوشنبه ساعت 19-15

دوره آموزشی موسیقی کلاسیک , ساز کلاسیک , سازهای زهی آرشه ای , ویلن

- تدریس توسط همایون رحیمیان – به صورت فردی توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.