دوره آموزشی پیانو , موسیقی کلاسیک , ساز کلاسیک

4 اکتبر,2014 آموزشگاه موسیقی سازخانه طهران | دوره آموزشی - دوره آموزشی پیانو , موسیقی کلاسیک‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
نوع دوره
فردی

روز و ساعت برگزاری

چهارشنبه‌ها

دوره آموزشی پیانو , موسیقی کلاسیک , ساز کلاسیک

- تدریس توسط فاخته حاجی‌حسین – به صورت فردی توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.