دوره آموزشی موسیقی ایرانی , کمانچه , ساز ایرانی

14 آوریل,2014 آموزشگاه موسیقی سازخانه طهران | دوره آموزشی - دوره آموزشی موسیقی ایرانی , کمانچ‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
نوع دوره
فردی

روز و ساعت برگزاری

یکشنبه 18:30- 17

 

دوره آموزشی موسیقی ایرانی , کمانچه , ساز ایرانی

- تدریس توسط رضا پرویز زاده – به صورت فردی توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.