کارگاه آشنایی با تصانیف قدیمی

14 جولای,2014 سازخانه طهران | دوره آموزشی - دوره آموزشی موسیقی ایرانی , کارگاه آموزشی (مستر ک‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
سطح دوره
حرفه ای
نوع دوره
گروهی

روز و ساعت برگزاری

یکشنبه 20- 18:30

شرایط و توضیحات

مباحث مورد بررسی در کارگاه آموزشی آشنایی با تصانیف قدیمی:

تحلیل ساختار ریتمیک تصانیف و مقایسه با وزن شعر (همراه با نمونه صوتی)

مقایسه تصانیف قدیم و تصانیف متاخر

اجرای چند نمونه از تصانیف قدیمی به همراهی ریتم به طور ساده

دوره آموزشی موسیقی ایرانی , کارگاه آموزشی (مستر کلاس)

- تدریس توسط رضا پرویز زاده – به صورت گروهی در سطح آموزشی حرفه ای توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.