دوره آموزشی تنبور

5 اکتبر,2014 سازخانه طهران | دوره آموزشی - دوره آموزشی ساز ایرانی‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
نوع دوره
فردی

دوره آموزشی ساز ایرانی

- تدریس توسط امین پرویززاده – به صورت فردی توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.