دوره آموزشی موسیقی ایرانی , ساز ایرانی , کمانچه

14 جولای,2014 آموزشگاه موسیقی سازخانه طهران | دوره آموزشی - دوره آموزشی موسیقی ایرانی , ساز ا‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
نوع دوره
فردی

روز و ساعت برگزاری

سه شنبه 20-16

دوره آموزشی موسیقی ایرانی , ساز ایرانی , کمانچه

- تدریس توسط رضا پرویز زاده – به صورت فردی توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.