دوره آموزشی موسیقی کلاسیک , ساز کلاسیک , سازهای زهی آرشه ای , ویلن , ویولا (ویلن آلتو)

15 آوریل,2014 سازخانه طهران | دوره آموزشی - دوره آموزشی موسیقی کلاسیک , ساز کلاسیک , سازهای‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
سیاوش ظهیرالدینی
نوع دوره
فردی

روز و ساعت برگزاری

شنبه 18-13

دوره آموزشی موسیقی کلاسیک , ساز کلاسیک , سازهای زهی آرشه ای , ویلن , ویولا (ویلن آلتو)

- تدریس توسط سیاوش ظهیرالدینی – به صورت فردی توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.