کارگاه آموزشی آهنگسازی موسیقی فیلم

1 جولای,2015 آموزشگاه موسیقی سازخانه طهران | دوره آموزشی - کارگاه آموزشی (مستر کلاس)‎

دوره آموزشی


تدریس توسط
امین هنرمند
نوع دوره
گروهی

کارگاه آموزشی (مستر کلاس)

- تدریس توسط امین هنرمند – به صورت گروهی توسط سازخانه طهران ارائه میگردد.